ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анатолий Иванов Илчовски

Диплома / Регистрация №: 0665
Година на регистрация: 2010
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1616
Адрес за кореспонденция: ж.к. Младост 2, бл. 288, вх. 2, ет. 6, ап. 14
Телефон: 0888 218 659
Електронна поща: 665@mail.bg
Интернет страница: dkkconsult.com
Регионална организация: Втора софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ДКК Одитинг" ЕООД, ЕИК 204310906, гр. София, ж.к. Младост 2
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка