ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Александър Силвиянов Иванов

Диплома / Регистрация №: 0908
Година на регистрация: 2023
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Варна 9010
Адрес за кореспонденция: ул. "Димитър Икономов" № 36, вх. А, ет. 4, ап. 37
Телефон: 0878 951005
Електронна поща: ivanov.s.aleks@gmail.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Варненска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: ACCA
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка