ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Александър Николаев Иванов

Диплома / Регистрация №: 0896
Година на регистрация: 2022
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1000
Адрес за кореспонденция: бул. "Александър Пушкин" № 32
Телефон: 0882 801 335
Електронна поща: aleksander_job@yahoo.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка