ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Александра Божидарова Борисова-Димитрова

Диплома / Регистрация №: 0775
Година на регистрация: 2013
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1616
Адрес за кореспонденция: кв. "Бояна", ул. "Панорамен път" № 6, ет.1, ап.6
Телефон: 0887 665 738
Електронна поща: abaudit.ltd@gmail.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "АБ одит" ЕООД, кв. Бояна, ул. "Панорамен път" № 6
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка