ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Албена Юлиянова Кирилова-Борисова

Диплома / Регистрация №: 0745
Година на регистрация: 2012
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1619
Адрес за кореспонденция: кв. Княжево, ул. "Люлински път" № 3
Телефон: 0888 682 534
Електронна поща: albenayukirilova@gmail.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка