ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Албена Цанкова Тошева

Диплома / Регистрация №: 0643
Година на регистрация: 2009
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1606
Адрес за кореспонденция: кв. Красно село, ул. "20-ти април" № 12, ет. 3, ап. 5
Телефон: 0886 413 212
Електронна поща: albenatosheva@abv.bg
auditlex@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "АУДИТ ЛЕКС" EООД, ЕИК 205331885, София 1606, кв. Красно село, ул. "20-ти април" № 12, ет. 3, ап. 5
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка