ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

СВРАКОВ И МИЛЕВ ООД

Регистрация №: 087
Година на регистрация: 2002
Отписване/Вписване: -
Град: Варна 9000
Седалище и адрес на управление: бул. "Мария Луиза" № 9, ет. 3
Адрес на кореспонденция: гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 9, ет. 3
Телефон: 052 609737 052 631911
Електронна поща: office@svrakovandmilev.com
Интернет страница: svrakovandmilev.com
: Антон Свраков №0011 - 40%
Симеон Милев №0039 - 28%
Николай Колев №0569 - 20%
Мартина Колева №0857 - 12%
Управители: Антон Свраков №0011
Симеон Милев №0039
Николай Колев №0569
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка