ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД

Регистрация №: 085
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: р-н Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 9-11, ет. 7
Адрес на кореспонденция: гр. София 1000, бул. "Мария Луиза" № 9-11, ет. 7
Телефон: 02 9355 200 02 9355 266
Електронна поща: pwc.bulgaria@bg.pwc.com
Интернет страница: pwc.com
pwc.bg
: ПрайсуотърхаусКупърс Полска дружество с ограничена отговорност Одит сп.к. - 51%
ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ИСТЪРН ЮРЪП БИ ВИ - НИДЕРЛАНД - 49%
Управители: Цветана Цанкова №0691
Боряна Димова №0777
Регистрирани одитори в договорни отношения: Анна Ботева-Георгиева №0776, Петко Димитров №0762, Стоян Деевски №0839
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/legal-entities.html
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка