ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД

Регистрация №: 121
Година на регистрация: 2005
Отписване/Вписване: -
Град: София 1606
Седалище и адрес на управление: бул. "Христо Ботев" № 31А, ет. 1, ап. 2
Адрес на кореспонденция: София 1606, бул. "Христо Ботев" № 31А, ет. 1, ап. 2
Телефон: 02 9521 553 0888 550 708
Електронна поща: office@jeliazkovaudit.com
Интернет страница: jeliazkovaudit.com
Съдружници: Даниел Иванов №0669 - 98%
Аксения Добазова №0009 - 2%
Управители: Даниел Иванов №0669
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка