ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД

Регистрация №: 114
Година на регистрация: 2003
Отписване/Вписване: -
Град: София 1612
Седалище и адрес на управление: ул. "Твърдишки проход" № 23, ет. 3, офис 10
Адрес на кореспонденция: София 1404, ул. "Твърдишки проход" № 23, ет. 3, офис 10 и София, ул."Гурко"№64,ет.6,ап.16
Телефон: 02 958 60 40 0885 477 175
Електронна поща: georgi.trenchev@ecovis.bg
Интернет страница: ecovisbg.com/bg/за-нас/ековис-одит-българия/
: Георги Тренчев №0647 - 90%
Илонка Георгиева №0629 - 10%
Управители: Георги Тренчев №0647
Регистрирани одитори в договорни отношения: Диана Деянова-Рангелова №0619, Красимир Стоянов №0802
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: Анелия Ангелова-Тумбева №0792, Елена Джорова №0754
Адреси на офиси в страната: София 1404, ул. "Твърдишки проход" № 23, ет. 3, офис 9
Членство в одиторска мрежа: ECOVIS INTERNATIONAL
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: https://www.ecovis.com/global/
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка