ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Регистрация №: 026
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: -
Град: София 1505
Седалище и адрес на управление: ул."Франсис де Пресансе" № 3, ет. 4, ап. 16А
Адрес на кореспонденция: гр. София 1505, ул."Франсис де Пресансе" № 3, ет. 4, ап. 16а
Телефон: 02 9713998
Електронна поща: office@bfok.eu
Интернет страница: bfok.eu
Съдружници: Зоя Петрова №0194 - 53.33%
Мария Георгиева №0262 - 0.02%
Ралица Павлинова Андреева - 46.65%
Управители: Зоя Петрова №0194
Ралица Павлинова Андреева (прокурист)
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. София 1505, ул."Франсис де Пресансе" № 3, ет. 4, ап. 16а
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка