ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БУЛ ОДИТ ООД

Регистрация №: 023
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Град: София 1700
Седалище и адрес на управление: Студентски град, ул. "Акад. Николай Стоянов" № 13 А
Адрес на кореспонденция: гр. София 1700, Студентски град, ул. "Акад. Николай Стоянов" № 13 А
Телефон: 02 8510871
Електронна поща: bulodit@abv.bg
Интернет страница: auditor.bg/bulodit
Съдружници: Стоян Стоянов №0043 - 50%
Снежана Башева №0507 - 50%
Управители: Стоян Стоянов №0043
Снежана Башева №0507
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка