ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД ООД

Регистрация №: 148
Година на регистрация: 2011
Отписване/Вписване: 12.12.2011 г. - отписан от Регистъра.
01.08.2013 г. - вписан в Регистъра.
Град: София 1407
Седалище и адрес на управление: жк. "Лозенец", ул. "Люба Велчикова", № 9. ет. 6
Адрес на кореспонденция: жк. "Лозенец", ул. "Люба Велчикова", № 9. ет. 6
Телефон: 02 8099740 02 8099757
Електронна поща: kamelia@brainstorm.bg
Интернет страница: brainstorm.bg
Съдружници: Камелия Терзийска №0526 - 96%
"Изкуствен интелект РД" ЕООД - 4%
Управители: Камелия Терзийска №0526
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: TIAG Alliances
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка