ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БИСИКОМ - 61 ООД

Регистрация №: 019
Година на регистрация: 1996
Отписване/Вписване: -
Град: София 1797
Седалище и адрес на управление: жк. Дианабад, ул. "Крум Кюлявков" № 15а, ет.7, офис 13
Адрес на кореспонденция: гр. София 1797, жк. Дианабад, ул. "Крум Кюлявков" № 15а, ет.7, офис 13
Телефон: 0879 177 264 0878 375 915
Електронна поща: bisikom_kostov@mail.bg
Интернет страница: bisikom61.com
Съдружници: Бойко Костов №0170 - 45%
Теодоси Георгиев №0363 - 45%
Милка Костова №0532 - 10%
Управители: Бойко Костов №0170
Теодоси Георгиев №0363
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. Русе, ул."Църковна независимост" № 18, ет.2, офис15
гр. Троян, ул."Васил Левски" № 1, ет.3, офис3
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка