ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БЕЙКЪР ТИЛИ СЪРВИСИС ЕООД

Регистрация №: 016
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: ул. "Стара планина" № 5, ет.5
Адрес на кореспонденция: гр. София 1000, ул. "Стара планина" № 5, ет.5
Телефон: 02 9580980
Електронна поща: n.apostolov@bakertilly.bg
Интернет страница: bakertilly.bg
Съдружници: Бейкър Тили България /Кипър/ - 100%
Управители: Стоянка Апостолова №0046
Недялко Божидаров Апостолов
Цветана Стефанина №0715
Регистрирани одитори в договорни отношения: Цветана Стефанина №0715, Мария Николова №0731, Стоянка Апостолова №0046
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: BAKERTILLY INTERNATIONAL
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: https://www.bakertilly.global/web/worldwide-directory.aspx
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка