ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ EООД

Регистрация №: 129
Година на регистрация: 2007
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. "Стара планина" № 5, ет. 5
Адрес на кореспонденция: гр. София 1000, ул. "Стара планина" № 5, ет. 5
Телефон: 02 9580980
Електронна поща: g.lokmadjieva@bakertilly.bg
Интернет страница: bakertilly.bg
Съдружници: БЕЙКЪР ТИЛИ БЪЛГАРИЯ (КИПЪР) ЛИМИТЕД - 100%
Управители: Мариус Клиту
Стелиос Григориу
Спиридон Груиц
Галина Локмаджиева-Недкова №0778
Регистрирани одитори в договорни отношения: Свилена Тодорова №0838, Ивайло Янчев №0844, Лилия Рангелова-Петкова №0561, Галина Локмаджиева-Недкова №0778
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: BAKERTILLY INTERNATIONAL
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: http://www.bakertillyinternational.com/web/worldwide-directory.aspx
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка