ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БДО България ООД

Регистрация №: 016
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: -
Град: София 1404
Седалище и адрес на управление: бул. "България" № 51 б, ет.4
Адрес на кореспонденция: гр. София 1404, бул."България" № 51 б, ет.4
Телефон: 02 4210656
Електронна поща: bdo@bdo.bg
Интернет страница: bdo.bg
Съдружници: Стоянка Апостолова №0046 - 40%
Недялко Божидаров Апостолов - 30%
Цветана Стефанина №0715 - 30%
Управители: Стоянка Апостолова №0046
Недялко Божидаров Апостолов
Цветана Стефанина №0715
Георгена Иванова №0412
Регистрирани одитори в договорни отношения: Цветана Стефанина №0715, Мария Николова №0731
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. София 1404, бул."България" № 51 б, ет.4
гр.Пловдив 4000, бул."Христо Ботев" № 49, ет.6
Членство в одиторска мрежа: BDO INTERNATIONAL NETWORK / BWS BVBA
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: https://www.bdo.global/en-gb/locations
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка