ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

БДО АФА ООД

Регистрация №: 015
Година на регистрация: 1996
Отписване/Вписване: -
Град: София 1504
Седалище и адрес на управление: ул. "Оборище" № 38
Адрес на кореспонденция: гр. София 1504, ул. "Ооборище" №38
Телефон: 02 9433700 02 4250200
Електронна поща: office@bdoafa.bg
Интернет страница: bdoafa.bg
Съдружници: Рени Йорданова №0006 - 42.83%
Валя Йорданова №0112 - 42.83%
Надя Виячка №0206 - 9.34%
Красимира Радева №0678 - 5%
Управители: Рени Йорданова №0006
Валя Йорданова №0112
Регистрирани одитори в договорни отношения: Валентина Бранкова №0467, Юлия Анчева №0716, Цвета Георгиева №0742, Росен Мънев №0903, Славка Петрова №0912
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. София 1504, ул. "Ооборище" № 38
Членство в одиторска мрежа: БДО
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: https://www.bdo.global/en-gb/locations
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка