ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АТА КОНСУЛТ ООД

Регистрация №: 014
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Град: София 1404
Седалище и адрес на управление: ж.к. Бокар, бул."България" № 81 в, ет.2, офис 5
Адрес на кореспонденция: гр. София 1404, бул."България" № 81 в, ет.2, офис 5
Телефон: 02 9589276
Електронна поща: office@ataconsult.com
Интернет страница: ataconsult.com
Съдружници: Румен Веселинов №0445 - 17%
Радосвета Веселинова №0317 - 83%
Управители: Румен Веселинов №0445
Радосвета Веселинова №0317
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка