ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Антера одит ООД

Регистрация №: 172
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: бул. "Ал. Стамболийски" № 100, ет. 2, офис 4
Адрес на кореспонденция: София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" № 100, ет. 2, офис 4
Телефон: 02 950 81 60
Електронна поща: antera@intech.bg
Интернет страница: -
Съдружници: Румяна Гичева №0397 - 50%
Валерия Трайкова №0874 - 50%
Управители: Румяна Гичева №0397
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка