ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АНЕД КОНСУЛТ ЕООД

Регистрация №: 186
Година на регистрация: 2023
Отписване/Вписване: -
Град: София 1784
Седалище и адрес на управление: ж.к. Младост 1, бл. 51А, вх. А, ет.4, ап.24
Адрес на кореспонденция: гр. София 1142, бул. Патриарх Евтимий № 14, ет. 1, ап. 2
Телефон: 0888 201 750
Електронна поща: audit@anedgroup.com
Интернет страница: -
Съдружници: Елена Чанова №0589 - 100%
Управители: Елена Чанова №0589
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка