ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АНДА КОНСУЛТИНГ ООД

Регистрация №: 128
Година на регистрация: 2007
Отписване/Вписване: -
Град: София 1303
Седалище и адрес на управление: ул. "Осогово" № 86, ет. 5
Адрес на кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Осогово" № 86, ет. 5 / гр. Варна, ул. "Алеко Константинов" 2А, офис 26
Телефон: 02 8590122 052 607681
Електронна поща: abazlyankova@andaconsulting.bg
office@andaconsulting.bg
Интернет страница: andaconsulting.bg
Съдружници: Димитър Базлянков №0122 - 1%
Антоанета Базлянкова №0165 - 99%
Управители: Антоанета Базлянкова №0165
Димитър Базлянков №0122
Регистрирани одитори в договорни отношения: Надежда Пеева - Узунова №0631, Антония Саксанова №0774
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: Варна 9000, ул. "Алеко Константинов" № 2А, офис 26
София 1303, ул. "Осогово", № 86, ет. 5
Членство в одиторска мрежа: NEXIA INTERNATIONAL
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: http://www.nexia.com/global-presence
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка