ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АМЕЛИ-ОДИТ ООД

Регистрация №: 010
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: -
Град: София 1373
Седалище и адрес на управление: ж.к. Света троица, бл.362, вх.б, ет.8, ап.45
Адрес на кореспонденция: гр. София, ж.к. Западен парк, бл.134, вх.в, ет.1, ап.39
Телефон: 02 9881105
Електронна поща: ameliodit@abv.bg
Интернет страница: -
Съдружници: Милка Димова №0140 - 5%
Милита Христова №0437 - 95%
Управители: Милита Христова №0437
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. София, ул."Марко Балабанов" № 4
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка