ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ ООД

Регистрация №: 150
Година на регистрация: 2011
Отписване/Вписване: -
Град: Габрово 5300
Седалище и адрес на управление: ул. "Стефан Караджа" № 2, ет.4, офис 1
Адрес на кореспонденция: гр.Велико Търново 5000, ул. "Оборище", № 6А, ет.4, ап.14
Телефон: 062 638843
Електронна поща: elena_ilieva@abv.bg
stephanie@mail.bg
Интернет страница: auditingbg.com
Съдружници: Стефанка Николова №0041 - 50%
Елена Илиева №0124 - 50%
Управители: Стефанка Николова №0041
Елена Илиева №0124
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр.Габрово 5300, ул. "Стефан Караджа" № 2, ет.4, офис 1
гр.Велико Търново 5000, ул. "Оборище", № 6А, ет.4, ап.14
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка