ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АЙ ДИ ЕЙ ОДИТ ООД

Регистрация №: 166
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: ул. "Христо Белчев" № 44, ет. 1
Адрес на кореспонденция: София 1000, ул. "Христо Белчев" № 44, ет. 1
Телефон: 0887 213 189
Електронна поща: konstantinovsl@gmail.com
Интернет страница: -
Съдружници: Деян Константинов №0652 - 80%
Анна Карайлева №0793 - 20%
Управители: Деян Константинов №0652
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка