ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АЖУР ТДМ ООД

Регистрация №: 004
Година на регистрация: 1996
Отписване/Вписване: -
Град: София 1505
Седалище и адрес на управление: ж.к.Свобода, бл.36а, вх.б, ет.2, ап.20
Адрес на кореспонденция: гр. София 1505, ул. "Мърфи" № 3, ет. 1, ап. 1
Телефон: 02 9461831 02 9461832
Електронна поща: office@ajourtdm.bg
Интернет страница: ajourtdm.bg
Съдружници: Маргарита Славова №0131 - 3%
Даниел Рахнев №0577 - 75%
Кристиян Рахнев - 22%
Управители: Даниел Рахнев №0577
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка