ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АГЕНЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ООД

Регистрация №: 003
Година на регистрация: 2002
Отписване/Вписване: -
Град: Варна 9002
Седалище и адрес на управление: бул."Чаталджа" № 85
Адрес на кореспонденция: гр. Варна 9002, бул. "Цар Освободител" № 44, офис 7
Телефон: 052 600247 887 474 349
Електронна поща: aifa@abv.bg
Интернет страница: vassilevandpartners.com
Съдружници: Силвия Иванова №0572 - 2%
Трендафил Василев №0574 - 98%
Управители: Трендафил Василев №0574
Регистрирани одитори в договорни отношения: Наталия Василева №0784
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка