ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

Регистрация №: 001
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Град: София 1504
Седалище и адрес на управление: ул."Петра" № 10 офис 1
Адрес на кореспонденция: гр.София 1504, ул."Петра" № 10, офис 1
Телефон: 02 9818756 02 8463313
Електронна поща: slavask@abv.bg
avesta_2006@abv.bg
Интернет страница: avesta.bg
Съдружници: Емилия Гочева №0343 - 50%
Славка Колева №0360 - 50%
Управители: Славка Колева №0360
Емилия Гочева №0343
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. София, пл."Славейков" № 11, ет.5, стая 2
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка