ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД

Регистрация №: 165
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1220
Седалище и адрес на управление: Надежда 1, бл.173, вх.Б, ап.30
Адрес на кореспонденция: гр. София 1220, Надежда 1, бл.173, вх.Б, ап.30
Телефон: 0888 510 228 Р.Боевска 0888 425 823 М.Вълканова 0888 909 696 С.Паскалева
Електронна поща: abvp.auditstandart@gmail.com
Интернет страница: abvp-auditstandart.eu
Съдружници: Радка Боевска №0270 - 25%
Мария Вълканова №0385 - 25%
Севдалина Паскалева №0605 - 50%
Управители: Радка Боевска №0270
Мария Вълканова №0385
Севдалина Паскалева №0605
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка