ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД

Регистрация №: 165
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1618
Седалище и адрес на управление: ул. "Симеон Радев" № 40 Б, ап. 42
Адрес на кореспонденция: гр. София 1220, ж.к. Надежда, бл. 173, вх. Б, ет. 2, ап. 30
Телефон: 0888 909 696
Електронна поща: abvp.auditstandart@gmail.com
Интернет страница: abvp-auditstandart.eu
Съдружници: Севдалина Паскалева №0605 - 67%
Иван Петьов Вълканов - 33%
Управители: Севдалина Паскалева №0605
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка