ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АБАГАР ОДИТ ООД

Регистрация №: 164
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. "Солун", № 41, ет. 4, ап. 14
Адрес на кореспонденция: гр. София 1680, ул. "Солун", № 41, ет. 4, ап. 14
Телефон: 0888 846 989
Електронна поща: abagaraudit@gmail.com
Интернет страница: ABAGAR-ODIT.COM
Съдружници: Блага Събева №0543 - 50%
ОДИТ ФИНАНСКОНСУЛТ ЕООД - 50%
Управители: Блага Събева №0543
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка