ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ ЕООД

Регистрация №: 182
Година на регистрация: 2021
Отписване/Вписване: -
Град: София 1680
Седалище и адрес на управление: ул. "Солун" № 41, ет. 4, ап. 14
Адрес на кореспонденция: ул. "Солун" № 41, ет. 4, ап. 14
Телефон: 0888 370 642
Електронна поща: ababillaudit@gmail.com
Интернет страница: -
Съдружници: Лидия Атанасова №0560 - 100%
Управители: Лидия Атанасова №0560
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. София, бул. "Витоша" № 150, бл. 70
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка