ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Теньо Андреев Балтов

Диплома / Регистрация №: 0228
Година на регистрация: 1993
Отписване/Вписване: Отписан от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 21.07.2016 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Сливен 8800
Адрес за кореспонденция: бул. "Христо Ботев" № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 3
Телефон: 0879 903 394
Електронна поща: t.baltov@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Бургаска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка