ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Тана Бонева Бонева

Диплома / Регистрация №: 0096
Година на регистрация: 1992
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 18.12.2019 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Димитровград 6400
Адрес за кореспонденция: бул."Стефан Стамболов", бл.8, вх.А, ет.3, ап.7
Телефон: 0884 886 818
Електронна поща: tana.boneva@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Старозагорска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка