ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Снежана Стефанова Миланова

Диплома / Регистрация №: 0449
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 10.09.2013 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: - -
Адрес за кореспонденция: 3544 MR Utrecht, Nederland, Charley Tooropstraat 27
Телефон: +31 6 212170040 0888 428 186
Електронна поща: s.milanova@xs4all.nl
Интернет страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка