ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Маргарита Ангелова Филипова

Диплома / Регистрация №: 0259
Година на регистрация: 1994
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 05.07.2018 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1407
Адрес за кореспонденция: кв. Лозенец, ул. "Люботрън" № 87, бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 14
Телефон: 0894 602 264
Електронна поща: mafilipova@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка