ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Любомир Илиев Полинчев

Диплома / Регистрация №: 0486
Година на регистрация: 1999
Отписване/Вписване: Отписан от регистъра на регистрираните одитори съгласно завление от 19.05.2018 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1408
Адрес за кореспонденция: ул. "Траянови врата", бл. 16, ап. 20
Телефон: 0899 974 513 02 9881105
Електронна поща: poliodit@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка