ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Живко Бонев Бонев

Диплома / Регистрация №: 0005
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: Отписан от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 16.10. 2019
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1404
Адрес за кореспонденция: ул. "Риккардо Ваккарини" № 10 Б, офис 1
Телефон: 0888 629 490
Електронна поща: jbonev@bsoft.bg
Интернет страница: bsoft.bg
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка