ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Димитана Янакиева Христова

Диплома / Регистрация №: 0182
Година на регистрация: 1993
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 18.06.2020 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1517
Адрес за кореспонденция: ПК 85
Телефон: 0888 330 111
Електронна поща: dimitana@mail.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ОДИТСТАР" ЕООД, ЕИК 130586431, район р-н Подуяне, ж.к. "Сухата река", бл. 2, вх. Г, ет. 1, ап. 3
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка