ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Венетка Първанова Тодорова

Диплома / Регистрация №: 0239
Година на регистрация: 1994
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 11.06.2018 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Горна Оряховица 5100
Адрес за кореспонденция: ул. "Св. Княз Борис I" № 17, вх. А
Телефон: 0888 681196 061 826100
Електронна поща: v_expert@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Великотърновска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка