ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Асен Георгиев Димов

Диплома / Регистрация №: 0166
Година на регистрация: 1993
Отписване/Вписване: Отписан от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 18.06.2020 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1408
Адрес за кореспонденция: ул."Роженски проход" № 16, ап.17
Телефон: 0888 222 457
Електронна поща: assen.dimov@gmail.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка