ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Антоанета Стоянова Рангелова - Иванова

Диплома / Регистрация №: 0407
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление на 03.11.2020
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1408
Адрес за кореспонденция: ж.к. Стрелбище, бл. 101, вх. Б, ет. 5, ап. 38
Телефон: 0895 067 666
Електронна поща: ivanovaan@dir.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка