ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анита Атанасова Йотова

Диплома / Регистрация №: 0406
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: Отписанa от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 15.09.2020 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Варна 9002
Адрес за кореспонденция: бул. "8-ми Приморски полк", бл. 114, вх. В, ет. 1, ап. 2
Телефон: 0899 585 648
Електронна поща: atan20002@yahoo.com
aatanasova@ue-varna.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Варненска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка