ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анелия Иванова Люцканова

Диплома / Регистрация №: 0460
Година на регистрация: 1999
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 29.11.2019 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Варна 9002
Адрес за кореспонденция: ул. "Цани Гинчев" № 6, ет. 2, ап. 6
Телефон: 0888 606 028
Електронна поща: anelia.luckanova@gmail.com
Интернет страница: auditvarna.com
Регионална организация: Варненска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка