ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анастасия Иванова Матова

Диплома / Регистрация №: 0010
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 09.08.2018 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1408
Адрес за кореспонденция: ж.к. Стрелбище, бл.91, вх.Б, ап.46
Телефон: 0888 692 209
Електронна поща: anastasya.golovina@gmail.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка