ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Цветана Славова Стефанина

Диплома / Регистрация №: 0715
Година на регистрация: 2011
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1404
Адрес за кореспонденция: бул. "България" № 51Б, ет. 4, "БДО България" ООД
Телефон: 0885 298 861 02 4210649
Електронна поща: t.stefanina@bdo.bg
Интернет страница: bdo.bg
Регионална организация: Втора софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: БДО България ООД №016
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: НП № 22/23.11.2017 за нарушаване на разпоредбите на чл.110, ал.1, т.16 от ЗНФО. Наложена глоба в размер на 2000 лв.
Върни се към списъка