ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Трифон Димитров Рахнев

Диплома / Регистрация №: 0047
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1505
Адрес за кореспонденция: ул."Мърфи" №3, вх.А, ет.1, ап.1
Телефон: 0889 508 545 02 9461831
Електронна поща: ajourtdm@mtel.net
Интернет страница: ajourtdm.bg
Регионална организация: Втора софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АЖУР ТДМ ООД №004
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка