ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Рени Георгиева Йорданова

Диплома / Регистрация №: 0006
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1504
Адрес за кореспонденция: ул. "Оборище" № 38
Телефон: 0888 457 572 02 9433700
Електронна поща: renny.iordanova@afa.bg
Интернет страница: afa.bg
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АФА ООД №015
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка