ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Милка Димова Димова

Диплома / Регистрация №: 0140
Година на регистрация: 1992
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1712
Адрес за кореспонденция: ж.к. Младост 3, бл.355, вх.2, ет.3, ап.6, ПК 32
Телефон: 0897 920 032 02 4281290
Електронна поща: dimova.milka@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АМЕЛИ-ОДИТ ООД №010
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "МДД ОДИТИНГ" ЕООД, ЕИК 121447120, гр. София, ж.к. Младост 3, бл.355, вх.2, ет.3, ап.6
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка