ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Милита Йорданова Христова

Диплома / Регистрация №: 0437
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1373
Адрес за кореспонденция: ж.к. Западен парк, бл. 134, вх. В, ап. 39
Телефон: 0898 656 988
Електронна поща: ameliodit@abv.bg
Интернет страница: ameliodit.com
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АМЕЛИ-ОДИТ ООД №010
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка