ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Маргарита Лазарова Славова

Диплома / Регистрация №: 0131
Година на регистрация: 1992
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Сливен 8800
Адрес за кореспонденция: ул."Генерал Драгомиров" № 6, ет.1, офис 1
Телефон: 0888 473 600 044 622919
Електронна поща: des2@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Бургаска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АЖУР ТДМ ООД №004
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ДЕС - 2" ЕООД, ЕИК 119032454, гр.Сливен, кв. Сини камъни, бл. 7, вх. В, ап. 20
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: Наложена мярка по чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗНФО за нарушение на чл. 8, т. 2 и 7 от Устава на ИДЕС.
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка